#########
 

DeadKarlos | 30.3.2014

Stavby - Nakládání s odpady

Čím více Simíků žije ve městě, tím více odpadu produkují. Pokud jej necháte hromadit, začnou se vám množit požáry, zranění a nemoci. Město bude navíc ztrácet na celkové atraktivitě. Vybudováním skládky odpadu začnete svážet odpad z domovů Simíků.

Skládka odpadů

Recyklační centrum

Čistička půdy

 

 

Skládka odpadů Recyklační centrum Čistička půdy    

Popelnice svezené za den

Recyklační kontejnery svezené za den

Označte skládku odpadů a přesuňte kurzor na mapu. Až najdete vhodné místo, klikněte levým tlačítkem myši k umístění skládky.

Se skládkou dostanete dva vozy na svoz odpadu, což nemusí pro vaše město stačit. S tím, jak město poroste, budete muset zvážit přidání dalších vozů, abyste zajistili řádný svoz veškerého odpadu vyprodukovaného Simíky.

Další možností v nabídce „Odpadové hospodářství“ je recyklace. Recyklační zařízení pomáhá redukovat problémy s odpadem a znečištěním, vznikajícím při nakládání s odpady. Recyklované kovy, slitiny a plasty lze znovu použít pro účely města, nebo prodat na světovém trhu.

Odpadové a recyklační statistiky

Máte-li otevřeny podnabídky „Odpad“ a „Recyklace“ v nabídce „Nakládání s odpady“, můžete si prohlédnout důležité systémové informace. Můžete se zde také podívat, kolik běžného a recyklovaného odpadu bylo svezeno z celkového plánovaného objemu za den.

Mapy odpadového hospodářství

V nabídce „Odpadové hospodářství“ můžete použít tlačítka datových map pro přepnutí jednotlivých mapových informací.

Zpracování odpadu: Zobrazuje úrovně svozu a recyklace odpadu a místa, kde dochází k největší koncentraci nesvezeného odpadu.

Znečištění půdy: Zobrazuje polohy znečištění půdy, míru jeho škodlivosti a budovy, které jej nejvíce produkují.

Znečištění ovzduší: Zde se můžete podívat, kde je město zasaženo znečištěním ovzduší, a které budovy patři mezi největší znečišťovatele.

Skládka odpadů

Simíkům lezou na nervy hromady odpadků před domy, a proto odpad svážejte sem! Nakupte další vozy pro svoz odpadu, který se tím urychlí.

Skládka odpadů

Kapacita odpadu: 70 t

Úroveň znečištění: 7,000 ppm/hod.

  • Radnice v regionu

Cena: 9,000§ , -300/hod.

Vylepšení

1. Servisní silnice

Servisní silniceNezpevněná silnice pro vozy na svoz odpadu vedoucí ke skládce... nechutně páchne. Postavte další servisní silnice k rozšíření skládky o nové skládkovací plochy.

Cena: Zdarma §

 

2. Garáž pro vůz na svoz odpadu (K dispozici: 7)

Garáž pro vůz na svoz odpaduRychlost svozu odpadu urychlíte zakoupením dalšího svozového vozu.

Kapacita vozidla: 5 t

Vozy na svoz odpadu: 2

Cena: 5,000§ , -100/hod.

 

3. Skládková plocha (K dispozici: 7)

Skládková plochaVyhraďte větší plochu pro ukládání odpadů. Jenom se vyhněte zahrádkám za domy, dobře?

Kapacita odpadu: 70 t

Úroveň znečištění: 3.500 ppm/hod.

Cena: Zdarma §

4. Spalovna odpadů (K dispozici: 0/4)

Spalovna odpadůSpalte ten odpad! A co znečištění ovzduší? Ale co, na tom přece nikomu nezáleží.

Rychlost spalování odpadu: 1,5 t/hod.

Úroveň znečištění ovzduší: vysoká

Cena: 25.000§ , -300/hod.

 

4. Atomizér odpadu (K dispozici: 0/4) (SimCity: Města budoucnosti)

Atomizér odpaduSuperžhavé plazmové atomizéry rozkládají kvantovou neurčitost, díky čemuž dokazují, že tam opravdu žádný odpad není.

Modul skládky odpadů

Spotřeba ControlNetu: 1,250 jednotek ControlNetu

Rychlost atomizace odpadu: 1,8 t/hod.

Úroveň znečištění ovzduší: žádná

Cena: 25.000§ , -400/hod.

Recyklační centrum

Vzdělaní Simíci budou chtít recyklovat odpady. Použité slitiny, kovy a plasty lze shromažďovat, dovážet zde k dalšímu zpracování a následnému jinému využití či prodeji na světovém trhu prostřednictvím obchodního depa. Nenahrazuje skládku odpadů.

Recyklační centrum

Kapacita odpadu: 20 t

  • Radnice v regionu
  • Radnice v regionu byla rozšířena na magistrát
  • Odbor technických služeb v regionu

Cena: 111.000§ , -700/hod.

Vylepšení

1. Garáž vozu pro svoz recyk. odpadu (K dispozici: 7)

Garáž vozu pro svoz recyk. odpaduPořízením dalšího nákladního vozu pro sběr surových slitin, kovů či plastů zvýšíte podíl sběru odpadů určených k recyklaci.

Kapacita vozidla: 3 t

Vozy na svoz odpadu: 2

Cena: 3,000§ , -100/hod.

2. Garáž vozu pro dodávky recyk. mat. (K dispozici: 7)

Garáž vozu pro dodávky recyk. mat.Je to stanoviště vozu pro dodávky recyklovaných materiálů, který dodává opětovně zpracované plasty, kovy či slitiny do podniků, které je potřebují.

Kapacita odpadu: 5 t

Cena: 3,000§ , -100/hod.

 

3. Linka na opětovné zpracování slitin (K dispozici: 3)

Linka na opětovné zpracování slitinZpracovává sebrané slitiny na znovu využitelný slitinový materiál, který můžete nechat nákladními vozy přepravovat k projektům výstavby Velkých děl, do obchodních dep, obchodních center či místních průmyslových podniků.

Rychlost produkce recyklátů: 0,1 t/hod.

Cena: 25.000§ , -400/hod.

4. Linka na opětovné zpracování kovů (K dispozici: 3)

Linka na opětovné zpracování kovůZpracovává sebrané slitiny na znovu využitelný kovový materiál, který můžete nechat nákladními vozy přepravovat k projektům výstavby Velkých děl, do obchodních dep, obchodních center či místních průmyslových podniků.

Rychlost produkce recyklátů: 0,1 t/hod.

Cena: 25.000§ , -400/hod.

 

Čistička půdy (SimCity: Města budoucnosti)

Vytěžte znečištění půdy či radiace a proměňte je ve znečištění ovzduší.

Upozronění: Zbořením kontaminované čističky uvolníte znečištění zpět do půdy.

Recyklační centrum

Spotřeba ControlNetu: 1,250 jednotek ControlNetu

Kapacita čističky: 20 t

Cena: 100.000§ , -1,000/hod.

Vyžaduje: Dodatek SimCity: Města budoucnosti

 
 
 
 

Silnice · Zóny · Elektrická energie · Voda · Odpadní vody · Veřejná správa · Nakládání s odpady · Hasiči · Zdraví · Policie · Vzdělání · Doprava · Parky

 
Balíčky/kolekce
   

Maximus LogoEA

 

Copyright © DeadKaros | webdesign DeadKarlos