#########
 

DeadKarlos | 7.9.2012

Stavby

a

Silnice

Silnice jsou klíčovým prvkem a stavebním kamenem vašeho města. Abyste mohli začít s budováním města, musíte nejprve postavit silnici z regionální dálnice k místu, kde hodláte realizovat váš urbanistický projekt. Tato silnice vám umožní interakci se sousedními městy a Simíkům přístup do vašeho města, aby jej osídlili.

b

Zóny

Po položení silnic a napojení na dálnici můžete začít rozvrhovat městské zóny. Existují tři typy zón: rezidenční, komerční a industriální. Každá zóna má specifický účel a nalezení správného poměru všech tří je klíčem k případnému úspěchu města. Nejprve si zvolte typ zóny v nabídce „Zóny“ a poté klikněte a roztáhněte ji podél kterékoli silnice. Podržením klávesy CTRL (COMMAND v OS X) si označíte a vyplníte všechny zóny podél jedné strany silnice. Pamatujte, že zóny lze budovat jen vedle již existujících silnic.

c

Elektrická energie

Pro chod města je nezbytný zdroj elektrické energie. Domy bez elektrické energie jsou po nějaké době opuštěny a obchody a továrny se uzavřou. V zásadě platí, že bez elektřiny pro budovy se stanete starosty města duchů. Nenechte proto Simíky po tmě – otevřete nabídku „Elektřina“ a zvolte elektrárnu.

d

Voda

Voda je jednou z životně důležitých potřeb pro Simíky, aby mohli zůstat zdraví a čistí. Vodárenské věže, které postavíte, zásobují nezbytnou H2O celé město, dokud jsou k dispozici dostatečné zásoby spodních vod.

Postupem času se může vytvořit znečištění půdy ze splašků a průmyslové činnosti.

e

Odpadní vody

Co vejde dovnitř, musí také ven a velká část toho vychází z vašich Simíků. Otázkou je, co se všemi těmi splašky dělat? Pokud je necháte bez povšimnutí, tečou na zahrádky za domy a snižují kvalitu života a úroveň zdraví ve městě. Postavení výpusti kanalizace zajistíte odtok splašků, ale umístěte ji daleko od dalších budov. Odpad z kanalizace se mění ve znečištění půdy, ale do doby, než získáte přístup k vylepšení na magistrát, stejně nemáte k dispozici „čistější“ řešení.

f

Veřejná správa

Radnice se sídlem veřejné správy města, kde Simíci mohou sdělovat své problémy. Radnici lze postavit po napojení města na regionální dálnici a zajištění dodávek voda a elektřiny. Veřejná správa je pro město naprosto klíčová. Díky ní můžete nejen spravovat výběr daní, ale také dále vylepšovat město udělováním povolení pro stavbu budov záchranných složek, jako jsou hasičské stanice, policejní stanice či kliniky.

g

Nakládání s odpady

Čím více Simíků žije ve městě, tím více odpadu produkují. Pokud jej necháte hromadit, začnou se vám množit požáry, zranění a nemoci. Město bude navíc ztrácet na celkové atraktivitě. Vybudováním skládky odpadu začnete svážet odpad z domovů Simíků.

i

Hasiči

Z historie známe řadu případů, kdy i velká města lehla popelem při velkých požárech. Nebudete-li dost opatrní, můžete se záhy dostat na tento neblahý seznam také. Riziko požárů roste s tím, jak se město rozšiřuje. Abyste zabránili šíření požárů ve městě, postavte hasičskou stanici.

i

Zdraví

Vybudováním kliniky zajistíte rychlou péči o nemocné Simíky a postaráte se o to, aby i ostatní okolo nich zůstali zdraví. Označte vybranou stavbu a přesuňte kurzor na mapu. Při hledání vhodného místa se budou rozsvěcovat silnice okolo budov, což indikuje oblast pokrytí budovy zdravotní péče. Až najdete vhodné místo, klikněte levým tlačítkem myši k umístění budovy.

j

Policie

Aby byli obyvatelé spokojeni a cítili se bezpečně, potřebují mít zajištěn veřejný pořádek. Vysoká míra zločinnosti postupně poškozuje dobrý obraz města i jeho hodnotu. Postavením policejní stanice snížíte zločinnost a dáte obyvatelům větší pocit bezpečí.

k

Vzdělání

Nenechte Simíky bloumat bezcílně po ulicích a nabídněte jim vzdělání pro světlejší zítřky. Některé pokročilé moduly obchodu a průmyslu si budete moci pořídit, až když poskytnete obyvatelům vyšší vzdělání, Existují dva typy školství – základní a vysokoškolské.

l

Doprava

Vybudováním systému hromadné dopravy zajistíte obyvatelům spojení s ostatními částmi města a okolními regiony. Hromadná dopravy zlepšuje dopravní situaci, kritický aspekt života každého města, protože jen města s průjezdnými ulicemi mohou prosperovat a růst. Hromadná doprava také brání vzniku dopravních zácp, které vedou k dalším problémům, jako jsou například pozdní dodávky zdrojů do elektrárny a následné výpadky v dodávkách elektrické energie.

Existuje pět různých typů dopravy – autobusy, tramvaje, vlaky, lodě a letadla. Každý z nich svůj vlastní účel. Autobusy, tramvaje, vlaky a trajekty přepravují Simíky s nízkými a středními příjmy, zatímco nákladnější druhy dopravy slouží Simíkům se středními a vysokými příjmy.

Autobusy IkonaTramvaje IkonaVlaky Ikona

Lodě IkonaLetadla Ikona

m

Parky

Parky různých velikostí poskytují Simíkům místo k odpočinku. Shromažďují se v nich také bezdomovci. Tyto plochy mohou zvýšit přitažlivost přilehlých čtvrtí a přilákat tak bohatší Simíky.

Základní parky IkonaSportovní parky IkonaPřírodní parky Ikona

Náměstí parky IkonaFormální parky Ikona

 

 
 
Balíčky/kolekce
   

Maximus LogoEA

 

Copyright © DeadKaros | webdesign DeadKarlos