#########
 

DeadKarlos | 30.3.2014

Specializace

Postavením velkých podniků nasměrujete město ke specializaci na určitý druh průmyslu. Tyto podniky mohou vytvářet velké množství pracovních míst a generovat městu mnoho simoleonů. Můžete se samozřejmě pokusit provozovat všechny typy podniků, ale pokud se budete soustředit jen na jeden, či dva, získá vaše město jednoznačnější charakter. Domluvte se se sousedy na zdi regionu na tom, kdo plánuje budovat ten který druh průmyslu. Poté využijte těchto informací v rámci vzájemné spolupráce k vyváženému rozvoji regionu, nebo se pokuste přátele překonat ve vlastní hře s cílem rozvinout podniky samostatně.

 

Specializace - Dulní těžbaSpecializace - Vrtná těžbaSpecializace - ObchodSpecializace - ElektronikaSpecializace - KulturaSpecializace - Hazard

 

SimCity: Města budoucnosti

Specializace - MegavěžeSpecializace - AkademieSpecializace - OmegaCo

 

Dulní těžba · Vrtná těžba · Obchod · Elektronika · Kultura · Hazard · Megavěže · Akademie · OmegaCo

 

b

Dulní těžba

Těžbou uhlí a rudy se z vás stane důlní magnát. Po těchto zdrojích existuje vysoká poptávka z měst, která spalují uhlí v elektrárnách, či používají rudu pro výrobu. Velké množství uhlí či rudy můžete skladovat v obchodním depu jak pro své vlastní potřeby, tak pro obchodování s ostatními.

c

Vrtná těžba

Z ložisek pod zemí můžete těžit ropu. Jde o velice cenný zdroj pro města, která jej používají jako palivo pro elektrárny. Velké množství ropy můžete skladovat v obchodním depu jak pro své vlastní potřeby, tak pro obchodování s ostatními.

d

Obchod

Získané zdroje můžete vyvážet, dováže a skladovat. V případě měst s orientací na kovovýrobní, petrochemický či elektronický průmysl je moudré rozvíjet i možnosti obchodování.

e

Elektronika

Vybudujte centrum vyspělých technologií a rozvíjejte elektronický průmysl. Můžete vyrábět procesory, počítače a televizory na vývoz. Produkce elektroniky vyžaduje slitiny a plasty, které lze dovážet, nebo získávat recyklací odpadu.

f

Kultura

Kulturní budovy typu veletržního centra či sportovního stadionu přitahují mnoho návštěvníků mimo město. Pro město mohou znamenat výrazný finanční přínos. Nezapomeňte však před přílivem Simíků na velkou konferenci či důležitý zápas vybudovat systém hromadné dopravy, který jejich nápor zvládne.

Pamětihodnosti - Stadiony - Atrakce - Víra

g

Hazard

Vybudováním velkých kasín a hazardních heren přitáhnete velké množství turistů a zvýšíte vlastní příjmy. Tyto budovy značně zvyšují hustotu provozu ve městě, takže nezapomeňte vybudovat i kapacitně dostačující systém hromadné dopravy. Hazard rovněž vede k růstu kriminality. Postarejte se proto, aby policie měla dostatek prostředků k jejímu zvládnutí.

 

 
 
 
Balíčky/kolekce
   

Maximus LogoEA

 

Copyright © DeadKaros | webdesign DeadKarlos